Southampton

10 - 16 min. total
intervaller á min
8 - 8 spillere
grupper á spillere
9 - 12
-
bolde, 4 toppe
4 veste

10 x 10 m.

Beskrivelse

Denne øvelse kan bruges som opvarmning. Den træner førsteberøringer, vendinger og pasninger. Der laves en firkant på 10 x 10 meter. Spillerne deles i to grupper med fire spillere i hver. Hver gruppe placerer to spillere på to modsatliggende sider af firkanten, samt to spillere i midten af firkanten. Den anden gruppe gør det samme, dog placeres spillerne på siderne modsat af den første gruppe. Nu gælder det for de to grupper om at flytte bolden fra den ene linje til den anden. Spillerne skal forholde sig til den anden gruppe, som har samme opgave i den modsatte retning. Spillerne i midten skal hele tiden skabe vinkler i forhold til hinanden, og bevæge sig "ud af skyggen" for at kunne modtage bolden.

 

Fokuspunkter

  • Skabe vinkler at spille i
  • Forberedelse til førsteberøringer og vendinger
  • Bevægelser "ud af skyggen", gøre sig spilbar
  • Orientering i forhold til "modstandere"

Differentiering

  • + Krav til antal berøringer
  • + Højere tempo
  • ----------
  • - Fri berøringer
  • - Lavere tempo
2. Basisteknik

© Copyright KB 2012