1v1 til siden

12 - 15 min. total
intervaller á min
6 - 8 spillere
grupper á spillere
7 - 12
-
bolde, 8 toppe
0 veste

3 x 12 m.

Beskrivelse

Denne øvelse træner cuts og vendinger. Der laves en bane på 12 x 3 meter, størrelsen afhænger af spillernes alder og niveau. Banen deles i tre firkanter, og to spillere placeres overfor hinanden ved midten af banen som vist på billedet. Angriberen skal via cuts og vendinger forsøge at komme fri af forsvarsspilleren og drible over en af banens sidelinjer. Så længe angriberen er i den midterste firkant, må forsvarsspilleren ikke komme ind på angriberens halvdel, som er markeret med de gule toppe på billedet. Idet angriberen forlader den midterste firkant, må forsvarsspilleren forsøge at erobre bolden. Spillerne skiftes til at være forsvarer og angriber. Øvelsen kan også laves med afslutninger, efter angriberen har driblet over en af sidelinjerne.

Fokuspunkter

 • Angriber skal forsøge at lave hurtige retningsskift via cuts og vendinger
 • Angriber skal arbejde med temposkift væk fra forsvareren
 • Angriber skal drible med fjerneste fod ift. forsvareren
 • Forsvarer skal sænke tyndepunktet, så han/hun hurtigere kan skifte retning
 • Forsvarer skal hele tiden holde blikket på bold og angriber

Differentiering

 • + Krav til bestemt type af cuts eller vendinger
 • + Tidsbegrænsning, så angriberen skal søge scoring hurtigt
 • + Mindre bane
 • + Fuldt pres fra forsvarsspilleren efter serven
 • ----------
 • - Passiv forsvarsspiller til at starte med
 • - Større bane
2. Basisteknik

© Copyright KB 2012