Jagt

8 - 12 min. total
intervaller á min
- 8 spillere
grupper á spillere
5 - 10
-
bolde, 5 toppe
0 veste

10 x 10 m.

Beskrivelse

Denne øvelse træner driblinger og boldkontrol i høj fart. Der opstilles en bane på ca. 10 x 10 meter, som vist på tegningen. Størrelsen af banen afhænger af spillernes alder og niveau. Spillerne arbejder parvis, den ene er angriber og den anden er forsvarer. Begge spillere starter ved siden af keglemålet. Angriberen skal drible så hurtigt som muligt rundt om de inderste toppe, som vist på tegningen, og tilbage gennem keglemålet. Forsvareren skal løbe så hurtigt som muligt rundt om de yderste toppe og forsøge at røre angriberen, inden han når tilbage gennem keglemålet. Angriberen vinder, hvis han når tilbage uden at blive rørt.

Fokuspunkter

  • Driblinger med begge ben
  • Boldkontrol i høj fart

Differentiering

  • + Angriberens driblebane laves større
  • + Forsvarerens løbebane laves mindre
  • + Angriberen driblebane kan laves sværere, ex. med flere retningsskift
  • + Forsvarerens løbebane kan laves sværere, ex. med flere retningsskift
  • + Krav til angriberen om at skulle drible med en bestemt fod
  • ----------
  • - Angriberens driblebane laves mindre
  • - Forsvarerens løbebane laves større
2. Basisteknik

© Copyright KB 2012