1v1 m. tre bolde

10 - 15 min. total
intervaller á min
6 - 10 spillere
grupper á spillere
7 - 12
-
3 bolde, 6 toppe
0 veste

12 x 8 m.

Beskrivelse

Denne øvelse træner kropsfinter, temposkift og driblinger i 1v1 situationer. Der laves en firkant på 12 x 8 meter med to 3-mands mål i den ene ende og et 5-mands mål i den anden ende. Størrelsen af firkanten afhænger at spillernes alder. Der laves en scoringszone på 1-2 meter ved de to 3-mands mål. Der placeres tre bolde, som vist på billedet, med 1- 2 meter mellem hver bold. Angriberen starter ved 5-mands målet, forsvareren starter bag boldene. Angriberen skal løbe mod forsvareren, forsøge at snyde ham med kropsfinter, vælge en bold og forsøge at score på et af de to 3-mandsmål. Angriberen skal ind i scoringszonen, før han må score. Den første bold angriberen rører, er den bold der spilles med. Forsvareren må ikke røre angriberen eller boldene, før angriberen har rørt en bold. Hvis forsvareren erobrer bolden, skal han forsøge at score i 5-mands målet. Der kan også bruges små keglemål, hvor angriberen scorer ved at drible igennem et af målene.

Fokuspunkter

 • Angriber skal arbejde med hurtigt fodskifte og retningsskift i kropsfinterne
 • Angriber skal forsøge at lave temposkift forbi forsvareren
 • Hurtig omstilling efter boldtab/erobring
 • Forsvarer skal sænke tyndepunktet, så han/hun hurtigere kan skifte retning
 • Forsvarer skal hele tiden holde blikket på bold og angriber

Differentiering

 • + Forsvareren må røre angriberen inden en bold er rørt
 • + Større afstand mellem boldene
 • + Tidsbegrænsning, så angriberen skal søge afslutning hurtigt
 • ----------
 • - Ingen scoringszone
 • - Passiv forsvarer til at starte med
 • - Mindre afstand mellem boldene
2. Basisteknik

© Copyright KB 2012