1v1 uden bold

8 - 12 min. total
intervaller á min
4 - 8 spillere
grupper á spillere
5 - 8
-
0 bolde, 12 toppe
veste

12 x 8 m.

Beskrivelse

Denne øvelse træner koordination, kropsfinter og temposkift i 1v1 situationer uden bold. Der laves en firkant på 12 x 8 meter med en midterlinje og to keglemål i hver ende. Størrelsen af firkanten afhænger af spillernes alder. Spillerne fordeles mellem keglemålene i begge ender. Den ene spiller er angriber og skal forsøge at komme forbi forsvareren uden at blive rørt, og derefter løbe igennem et af de to keglemål. Forsvareren skal altså bare røre angriberen, inden angriberen løber igennem et af målene. Når man har været angriber, bliver man forsvarer på næste tur. Der kan også laves to hold, som konkurrerer mod hinanden. Øvelsen kan også laves uden keglemål, så angriberen blot skal løbe over forsvarerens baglinje uden at blive rørt. 

Fokuspunkter

  • Angriber skal arbejde med kropsfinter
  • Angriber skal arbejde med temposkift og retningsskift
  • Forsvarer skal sprinte i pres
  • Forsvarer skal sænke tyndepunktet, når han/hun nærmer sig angriberen, så han/hun hurtigere kan skifte retning

Differentiering

  • + Forsvarer kan kun vinde ved at røre angriberens forside, så angriberen kan beskytte sin forside ved at vende ryggen til eller bruge spin moves
  • + Banen laves mindre
  • ----------
  • - Der placeres også mål på siderne af firkanten, så angriberen har flere muligheder
  • - Banen laves større
1. Koordination

© Copyright KB 2012