Bolde på stribe

8 - 12 min. total
intervaller á min
8 - 12 spillere
grupper á spillere
5 - 10
-
bolde, 12 toppe
veste

x m.

Beskrivelse

Denne øvelse træner koordination m. bold, driblinger og samarbejde. Der opstilles rækker med 4-5 kegler i hver række, og der skal være ca. 1 meter mellem hver kegle. Antallet af rækker afhænger af antallet af spillere. Der laves grupper a 4-5 spillere, og hver spiller har en bold. Spillerne laver en rækkefølge internt i deres gruppe. På signal fra træneren dribler spiller 1 i hver gruppe ud og stopper bolden i mellemrummet mellem to valgfrie kegler. Herefter sprinter spiller 1 tilbage og klapper spiller 2 i hånden. Spiller 2 dribler derefter ud og stopper sin bold mellem to andre kegler, sprinter tilbage og klapper spiller 3 i hånden osv. Den enkelte gruppe planlægger selv, hvor og i hvilken rækkefølge boldene skal placeres. Den gruppe, der først får placeret alle deres bolde og har alle spillere tilbage ved start, har vundet. Øvelsen kan også udføres omvendt, så spillerne skal hente alle boldene igen og bringe dem tilbage til start. Det hold, der først har bragt alle boldene tilbage igen, har vundet.

Fokuspunkter

  • Driblinger i høj fart
  • Samarbejde og strategi i grupperne

Differentiering

  • + Større afstand mellem start og keglerne
  • + Krav om hvilken fod der skal dribles med
  • + Boldene skal hentes igen, men spillerne må ikke hente den samme bold igen
  • + Kegler placeres anderledes, ex. forskudt eller med større afstand
  • ----------
  • - Mindre afstand mellem start og keglerne
1. Koordination

© Copyright KB 2012