Footwork til forspænding

2 - 4 min. total
intervaller á 1 min
2 - 4 spillere
grupper á 2 spillere
9 - 12
-
1 bolde, 0 toppe
0 veste

x m.

Beskrivelse

Denne øvelse kan bruges som opvarmning. Den træner footwork sidelæns og forspænding til afslutning. Der lægges 4 pinde på jorden efterfulgt af en hæk, som står vinkelret ift. pindene. Afstanden mellem pindene og hækkens størrelse afhænger af målmændenes alder. To målmænd er sammen om en bold. Den ene målmand placerer sig ved pindene i modsat ende ift. hækken. Den anden målmanden er server og står ud for hækken nogle meter væk med bolden ved fødderne. Målmanden sidestepper henover pindene, hvorefter han hopper henover hækken. Målmanden lander og skal derefter lave en forspænding som forberedelse til en afslutning. Serveren sparker derefter en bold, som målmanden skal forsøge at gribe. Efter 1 minut bytter de to målmænd. Husk at lave øvelsen begge veje. Øvelsen kan også laves med kegler i stedet for pinde og hække.

Fokuspunkter

  • Fødderne må ikke røre hinanden i footwork sidelæns
  • Knæene lige under skuldrene i forspændingen
  • Frem på forfoden og ned i knæ, lavt tyngdepunkt

Differentiering

  • + Højere tempo i footwork
  • + Kigge fremad hele tiden
  • + Server sparker bolden hårdere
  • ----------
  • - Lavere tempo i footwork
  • - Fjerne hækken
  • - Server sparker eller kaster bolden blødere
5. Målmænd

© Copyright KB 2012