Cannonball

8 - 12 min. total
intervaller á min
6 - 10 spillere
1 grupper á spillere
5 - 6
-
bolde, 8 toppe
0 veste

5 x 10 m.

Beskrivelse

Denne øvelse kan bruges som opvarmning. Den træner bevægelser forlæns og sidelæns, spring og orientering uden bold. Der laves en firkant på 5 x 10 meter, størrelsen kan variere ift. antallet af spillere. Der laves to endezoner og en midterzone. Spillerne placeres i den ene endezone uden bolde, og trænerne placerer sig midterzonen med alle boldene. Spillerne skal nu forsøge at bevæge sig fra den ene endezone til den anden. Trænerne eller nogle spillere fungerer som servere og sparker bolde (kanonkugler) vinkelret ind i midterzonen, og spillerne skal så undgå at blive "ramt" af boldene. Når spillerne er i en endezone, er de fredet. De spillere, som bliver "ramt", skal derefter ud til trænerne og være med til at sparke bolde ind i midterzonen i næste runde. Der vil altså blive flere og flere servere for hver runde, og færre og færre spillere til at løbe mellem endezonerne. Øvelsen fortsætter indtil alle spillere er blevet "ramt". Det er vigtigt, at alle bolde serves fladt og med lav hastighed, så spillerne kun rammes på benene og ikke for hårdt. 

Fokuspunkter

  • Orientering ift. boldene (kanonkuglerne)
  • Bevægelser forlæns og sidelæns for at undgå boldene
  • Spring / hop for at undgå boldene

Differentiering

  • + Banen laves smallere, så afstanden mellem serverne og spillerne i midterzonen mindskes
  • + Serverne kaster boldene, så de kommer hoppende ind i midterzonen
  • + Serverne placerer sig på begge sider af midterzonen, så boldene serves fra to sider
  • + Serverne skal ikke spille boldene vinkelret ind i midterzonen, de må gerne spille boldene i forskellige retninger
  • ----------
  • - Banen laves bredere, så afstanden mellem serverne og spillerne i midterzonen bliver større
  • -
U6-U7

© Copyright KB 2012