Vælte træer

8 - 12 min. total
intervaller á min
6 - 10 spillere
1 grupper á spillere
5 - 6
-
bolde, 8 toppe
0 veste

5 x 10 m.

Beskrivelse

Denne øvelse kan bruges som opvarmning. Den træner driblinger fremad og lodret vristspark. Der laves en firkant på 5 x 10 meter, størrelsen kan variere ift. antallet af spillere. Der laves to endezoner og en midterzone. I midterzonen stilles 8-10 store kegler (træer), antallet af kegler varieres ift. antallet af spillere. Spillerne har en bold hver og placeres i en af endezonerne. Spillerne skal på trænerens signal drible ind i midterzonen og forsøge at vælte alle kegler ved at sparke deres bolde ind i keglerne. Hver spiller må kun vælte en kegle, og efterfølgende skal spillerne have fat i deres bolde, drible ind i modsatte endezone og vente på signal fra træneren. Træneren kan vælge at agere modstander i midterzonen og sparke spillernes bolde ud af zonen for at beskytte keglerne. 

Fokuspunkter

  • Drible fremad
  • Lodret vristspark
  • Beskytte bolden fra modstanderen

Differentiering

  • + Flere kegler i midterzonen
  • + Flere modstandere i midterzonen
  • ----------
  • - Færre kegler i midterzonen
  • - Ingen modstander i midterzonen
U6-U7

© Copyright KB 2012