Teknik- og agility baner

10 - 15 min. total
intervaller á min
6 - 12 spillere
grupper á spillere
5 - 10
-
bolde, toppe
veste

x m.

Beskrivelse

Teknik-og agilitybaner kan bruges som opvarmning. De træner forskellige tekniske færdigheder med bold, samt forskellige bevægelsesformer og balanceøvelser. Banerne er bygget op af fire forskellige øvelser. Banerne konstrueres således, at når spillerne er færdige med en øvelse går de straks videre til den næste. Når spillerne er færdige med øvelse 4, starter de forfra med øvelse 1, dernæst øvelse 2 osv. Øvelserne kan variere i størrelse og sværhedsgrad, afhængig af spillernes alder og niveau. Spillerne fordeles på de fire øvelser, og alle øvelserne er i gang samtidig. De enkelte øvelser kan sagtens skiftes ud fra gang til gang, så der er variation i indhold og udførelse. Det er vigtigt, at kø ved øvelserne undgås. Hvis der opstår kø ved en af øvelserne, kan træneren vælge at flytte nogle spillere til andre øvelser, eller ændre lidt på øvelserne, så flowet bliver mere hensigtmæssigt. 

Fokuspunkter

  • Forskellige bevægelser med bold fremad, baglæns og sidelæns
  • Forskellige bevægelser uden bold fremad, baglæns og sidelæns
  • Springe /hoppe, kravle, hinke, stå på et ben m.m.
  • Tekniske færdigheder såsom pasninger, afslutninger m.m.

Differentiering

  • + Sværere øvelser, øget kompleksitet
  • + Højere tempo og intensitet i øvelserne
  • ----------
  • - Nemme øvelser, lavere kompleksitet
  • - Lavere tempo i øvelserne
U10-U11

© Copyright KB 2012