Anderlecht

10 - 15 min. total
intervaller á min
12 - 16 spillere
grupper á spillere
9 - 12
-
bolde, 17 toppe
0 veste

20-25 x 15-20 m.

Beskrivelse

Denne øvelse kan bruges som opvarmning. Den træner cuts og driblinger. Der laves en bane på 25-30 x 20-25 meter, størrelsen af banen afhænger af spilernes alder og niveau. Der laves et keglemål i hvert hjørne, centralt laves en firkant af kegler på ca. 15 x 10 meter med en kegle lige i midten af firkanten. Spillerne deles i 4 grupper, og der placeres en gruppe på hver side midt mellem to keglemål. Hver gruppe skal have bolde. Forreste spiller i hver gruppe dribler med venstre fod mod den nærmeste venstre kegle, laver et cut med venstre fod. Spillerne dribler derefter med højre fod mod keglen i midten af firkanten og laver et cut med højre fod. Derefter dribler spillerne tilbage gennem det keglemål, der er til venstre for deres startposition, laver et cut med højre eller venstre fod og afleverer bolden til forreste spiller i gruppen. Spillerne starter og slutter altså samme sted. Husk at lave øvelsen den anden vej rundt, så spillerne også prøver at drible den modsatte vej.

Fokuspunkter

  • Cuts med begge ben
  • Driblinger med begge ben

Differentiering

  • + Krav til bestemt type cut
  • + Krav til bestemt type dribling
  • + Højere tempo i øvelsen
  • ----------
  • - Intet krav til cuts
  • - Intet krav til driblinger
  • - Lavere tempo i øvelsen
2. Basisteknik

© Copyright KB 2012