Ghana

10 - 15 min. total
intervaller á min
6 - 8 spillere
grupper á spillere
9 - 12
-
bolde, 8 toppe
0 veste

15-20 x 25-30 m.

Beskrivelse

Denne øvelse træner cuts og 1v1 retvendt m. afslutning. Der laves en bane på 15-20 x 25-30 meter med et 11-mands eller 7-mands mål i den ene ende. Størrelsen af banen afhænger af spillernes alder og niveau. Der placeres en spiller i modsatte ende ift. målet, og der placeres to spillere i den ene side omtrent ved midten af banen, hvor spilleren tættest på sidelinjen er angriber og den anden spiller er passiv forsvarer. Resten af spillerne placerer sig ved siden af målet med bolde. Der skal også være en keeper i målet. Der serves en bold til angriberen, som tager en vinklet førsteberøring ned i banen, forsvareren laver et passivt pres, og angriberen skal frigøre sig fra forsvareren ved at cutte bolden. Bolden spilles så til spilleren i enden, og angriberen bliver derefter forsvarer. Der spilles så 1v1 retvendt, hvor den "nye" angriber skal forsøge at komme forbi forsvareren og score i målet. Spillerne flytter til næste position efter hver afsluttet bold. 

Fokuspunkter

 • Cuts, frigøre bolden fra forsvareren
 • Temposkift forbi forsvareren 1v1 retvendt
 • Afstand på ca. 1 meter fra forsvarer når dribling/finte laves
 • Kvalitet i afslutninger, sparkeform og præcision

Differentiering

 • + Krav til bestemt type cut
 • + Forsvarer er 100% aktiv i presset, så det er sværere at frigøre bolden
 • + Mindre bane, så angriberne har mindre tid og plads til at cutte, drible og afslutte
 • + Krav til bestemt sparkeform, når der afsluttes
 • ----------
 • - Større bane, så angriberne har mere tid og plads til at cutte, drible og afslutte
 • - Fjern forsvarer, så det er nemmere at cutte bolden
2. Basisteknik

© Copyright KB 2012