Afslutninger - død bold

8 - 12 min. total
intervaller á min
8 - 10 spillere
grupper á spillere
5 - 9
-
10 bolde, 2 toppe
0 veste

10 x 12 m.

Beskrivelse

Denne øvelse træner afslutninger. Der stilles to 5-mands mål op ved siden af hinanden med ca. 10 meters mellemrum. Der placeres en top ca. 12 meter fra hvert mål. Størrelsen af målene og afstanden fra toppene til målene afhænger af spillernes alder og niveau. Øvelsen kan også køres med kun et mål eller med flere mål, afhængig af antallet af spillere. Spillerne deles i to grupper og placeres ved toppene. Hver spiller skal have en bold. Trænerne fungerer som bander og placerer sig midt imellem spillerne og målene. Spillerne spiller bolden hen til træneren, som stopper bolden, hvorefter spillerne løber hurtigt hen til bolden og afslutter på 1.berøring. Når man har afsluttet, henter man bolden og løber tilbage til toppen. 

Fokuspunkter

  • Afslutninger på 1.berøringer med begge ben
  • Afslutte med indersidespark eller lodret vristspark
  • Acceleration hen til bolden, timing i tilløb

Differentiering

  • + Banden tager bolden i hænderne og lader den falde lige ned på jorden, så der skal afsluttes på en hoppende bold
  • + Afstanden til målet øges
  • ----------
  • - Banden fjernes, så spillerne selv placerer deres bold på jorden inden afslutning
  • - Afstanden til målet mindskes
2. Basisteknik

© Copyright KB 2012