Afslutninger - modløbsbold

8 - 12 min. total
intervaller á min
8 - 10 spillere
grupper á spillere
5 - 9
-
10 bolde, 2 toppe
0 veste

10 x 12 m.

Beskrivelse

Denne øvelse træner afslutninger. Der stilles to 5-mands mål op ved siden af hinanden med ca. 10 meters mellemrum. Der placeres en top ca. 12 meter fra hvert mål. Størrelsen af målene og afstanden fra toppene til målene afhænger af spillernes alder og niveau. Øvelsen kan også køres med kun et mål eller med flere mål, afhængig af antallet af spillere. To trænere eller to spillere server bolde. Spillerne deles i to grupper og placeres ved toppene. Serverne placerer sig ved siden af målene. Serverne spiller bolde mod forreste spiller, som hurtigt skal hen til bolden og afslutte på 1.berøring. Når man har afsluttet, henter man bolden og placerer den ved serveren. 

Fokuspunkter

  • Afslutninger på 1.berøringer med begge ben
  • Afslutte med indersidespark eller lodret vristspark
  • Acceleration hen mod bolden, timing i tilløb

Differentiering

  • + Server kaster bolden, så der skal afsluttes på en hoppende bold
  • + Afstanden til målet øges
  • ----------
  • - Afslutning på 2. berøring, spillerne tager en 1.berøring inden afslutning
  • - Afstanden til målet mindskes
2. Basisteknik

© Copyright KB 2012