Afslutninger - sidevendt

8 - 12 min. total
intervaller á min
8 - 10 spillere
grupper á spillere
5 - 9
-
10 bolde, 2 toppe
0 veste

10 x 8 m.

Beskrivelse

Denne øvelse træner afslutninger med siden til målet. Der stilles to 5-mands mål op ved siden af hinanden med ca. 10 meters mellemrum. Der placeres en top i hver side ca. 8 meter fra målene. Størrelsen af målene og afstanden fra toppene til målene afhænger af spillernes alder og niveau. Øvelsen kan også køres med kun et mål eller med flere mål, afhængig af antallet af spillere. To trænere eller to spillere server bolde. Serverne placerer sig midt mellem de to mål ud for toppene. Spillerne deles i to grupper og placeres ved toppene. Serverne spiller bolden mod den forreste spiller, som skal afslutte på 1.berøring med fjerneste ben ift. målets placering. Når man har afsluttet, henter man bolden og placerer den ved serveren. Husk at spillerne skal skifte side, så de får afsluttet med både højre og venstre fod. 

Fokuspunkter

  • Afslutninger på 1.berøringer med begge ben
  • Afslutningsvinkel på 90 grader ift. målet
  • Afslutte med curve spark eller lodret vristspark

Differentiering

  • + Server kaster bolden, så der skal afsluttes på en hoppende bold
  • + Afstanden til målet øges
  • ----------
  • - Afslutning på 2. berøring, spillerne tager en 1.berøring inden afslutning
  • - Afstanden til målet mindskes
2. Basisteknik

© Copyright KB 2012