4v4 Milan med keglemål

- min. total
intervaller á min
8 - 12 spillere
grupper á spillere
9 - 12
-
bolde, 12 toppe
4 veste

15-20 x 15-20 m.

Beskrivelse

Denne øvelse træner spilforståelse. Der laves en firkant på 15-20 x 15-20 meter med fire keglemål placeret midt på siderne, størrelsen af firkanten afhænger af spillernes adler og niveau. Spillerne inddeles i to hold a 4 spillere. Begge hold skal forsøge at score ved at spille bolden igennem keglemålene til en medspiller, som modtager bolden på den modsatte side. Spilleren, der skal modtage bolden, skal være i løb, så det er ikke tilladt at stå bagved målet og vente på bolden. Der kan også spilles med, at spillerne scorer ved at drible bolden igennem målene. Når der er scoret, fortsætter det hold der scorede med at have bolden, og spillet fortsætter med det samme. Det er vigtigt at spillet fortsætter, når der er scoret, så intensiteten bliver høj.

Fokuspunkter

 • Bevægelse for boldholder
 • Danne trekanter at spille i
 • Orientering i forhold til medspillere og modspillere
 • Kommunikation, så boldholder hjælpes

Differentiering

 • + Større antal pasninger før der må scores
 • + Mindre firkant
 • + Krav til hvilke mål der må scores i
 • ----------
 • - Større firkant - Ingen krav til antal pasninger før der må scores
 • - Spille med mindst en joker, så der hele tiden er overtal
 • - Passivt pres i starten af spillet
4. Spil

© Copyright KB 2012