3v3 + 2 flydende bander

10 - 15 min. total
intervaller á min
8 - spillere
grupper á spillere
9 - 12
-
bolde, 4 toppe
8 veste

15 x 12 m.

Beskrivelse

Denne øvelse træner spilforståelse i overtalsspil på små områder. Der laves en firkant på ca. 15 x 12 meter. Størrelsen af firkanten afhænger af spillernes alder og niveau. Spillerne inddeles i to hold a 3 spillere plus to bander i enderne. Banderne er hele tiden med det boldbesiddende hold, så der spilles 5v3 i boldbesiddelse. Det gælder om for begge hold at fastholde bolden så lang tid som muligt. De to bander er flydende. Det betyder, at hver gang en bande har spillet bolden, skal banden bevæge sig til en fri side, dog må man ikke skifte til siden overfor men kun en af de tilstødende sider. De to bander må på intet tidspunkt være placeret på den samme side. Der kan spilles med, at holdene kan score ved eksempelvis at lave 8 afleveringer i træk. Husk at skifte banderne undervejs.

Fokuspunkter

 • Banderne skal bevæge sig efter pasning
 • Åben krop hos spillerne på siderne
 • Spille med begge ben
 • Orientering ift. bandernes placering
 • Bevægelse "ud af skyggen", gøre sig spilbar

Differentiering

 • + Danne trekanter/vinkler at spille i
 • + Gøre banen mindre
 • + Krav til antal berøringer
 • + Højere tempo i bevægelser og boldomgang
 • ----------
 • - Gøre banen større
3. Spilforståelse

© Copyright KB 2012