1v1 sidevendt m. afslutning

10 - 16 min. total
intervaller á min
10 - 14 spillere
grupper á spillere
9 - 12
-
bolde, 6 toppe
veste

8 x 10 m.

Beskrivelse

Denne øvelse træner cuts og afslutninger med modstand. Der laves to firkanter på 8 x 8 meter med to mål nogle meter udenfor firkanten, størrelsen afhænger af spillernes niveau og alder. Der laves en midterlinje, så begge firkanter deles i to. Spillerne placeres yderst på hver sin side af midterlinjen, så de er sidevendte i forhold til målene. Forsvarsspillerne er på den halvdel hvor målene står, og angriberne er på den modsatte halvdel. Angriberen starter med bolden og skal via cuts forsøge at komme fri af forsvarsspilleren og afslutte. Forsvarsspilleren må ikke komme ind på angriberens halvdel. Spillerne skiftes til at være forsvarer og angriber, og husk at udføre øvelsen fra både højre og venstre side.

Fokuspunkter

 • Angriber skal arbejde med at lave temposkift og retningsskift for at komme fri af forsvareren
 • Angriber skal drible med den fjerneste fod ift. forsvareren
 • Angriber skal arbejde på at kunne afslutte med begge ben
 • Forsvarer skal sænke tyndepunktet, så han/hun hurtigere kan skifte retning
 • Forsvarer skal hele tiden holde blikket på bold og angriber

Differentiering

 • + Krav om bestemt type cuts
 • + Mindre firkant
 • + Tidsbegrænsning, så angriber skal søge afslutning hurtigt
 • ----------
 • - Større firkant
 • - Passiv forsvarsspiller til at starte med
2. Basisteknik

© Copyright KB 2012